Simonsen co | Kompetencer

Rådgivning og sparring

Simonsen Co er stærke rådgivere og vores mål er, at kunderne får større kendskabsgrad, et stærkere brand, en rød tråd igennem kommunikationen og en bedre bundlinje.

Virksomhedens DNA
For at kunne rådgive virksomheden, skal vi et spadestik dybere. Vi finder virksomhedens DNA og kortlægger:

 • Hvorfor virksomheden er berettiget til at være på markedet og hvor fokus skal være i kommunikationen
 • Hvem konkurrenterne er og hvad, der gør dem stærke
 • Hvor virksomheden er nu, og hvor den skal hen
 • Hvilke værdier og strategier, der skal arbejdes efter.

Vi anvender vores egen 4H model: Hvem, Hvorfor, Hvordan – og Helle i midten til at styre Hvornår.

Sparring for direktøren
Simonsen Co/Helle Simonsen arbejder typisk som sparringspartner for virksomheden. Det betyder, at Helle løbende holder møde med direktøren plus evt. nøglemedarbejdere, hvor markedsforhold drøftes, resultater på gennemførte aktiviteter gennemgås, og Helle spiller ind med forslag til nye tiltag, som understøtter den brandmæssige profil, der er fastlagt. Det giver en tryghed for virksomheden, at Simonsen Co konstant optimerer performance.

Kommunikation

Simonsen Co er kommunikationsspecialist.
Vi arbejder med kommunikation i bred forstand og løser både eksterne- og interne kommunikationsopgaver.

Outsourcing
Vi arbejder i de timer, virksomheden har brug for og varetager enten alle kommunikationsopgaver eller dem, der ønskes outsourcet. Samarbejdsmodellen sammensættes fleksibelt, så den passer til den enkelte virksomhed. Der laves enten en fast månedsaftale eller samarbejdes ad hoc.

En stærk kommunikation er god branding
Når virksomhedens DNA – se Rådgivning og sparring – ligger fast, laver vi en plan, der sikrer en rød tråd i kommunikationen, og en stærk branding. Vi rådgiver om, hvordan kommunikations- og marketingkronerne anvendes bedst muligt og sikrer, at virksomheden kommer i mål og samtidig optræder professionelt på markedet.

Pressehistorier, kundecases mv.
Simonsen Co arbejder med virksomhedens kommunikation på alle niveauer, og sammensætter i fællesskab med virksomheden den indsats, der skal laves, som kan være:

 • Public Relations – pressearbejde
 • Kundecases
 • Nyhedsformidling
 • Nyhedsbreve
 • Web forbedringer
 • LinkedIn profil
 • Medarbejderinfo

Vi udfører også marketingopgaver – se under marketing.

Marketing

Simonsen Co er specialist i at løse og styre marketingopgaver.
Vi mener, at det er en betingelse, at salg og marketing arbejder tæt sammen for at opnå resultater på bundlinjen. Derfor starter vi altid med at fastlægge virksomhedens DNA – se Rådgivning og sparring.

Marketingplatform med resultater
Vi sammensætter på baggrund af virksomhedens DNA og økonomi, den indsats, der giver det bedst mulige resultat.

 • Udvikling af nye websites
 • Brochurer
 • Referenceblade
 • Produktblade
 • Kundeundersøgelser
 • Messer
 • Workshops
 • Events

Se også kommunikationsopgaver under kommunikation.

Kundeundersøgelser

Simonsen Co udarbejder ”håndholdte” kundeundersøgelser. Med det mener vi undersøgelser, der tager afsæt i mundtlige dybdeinterviews eller workshops, hvor gruppearbejder og individuelle spørgsmål kortlægger personens syn på virksomheden.

Det er vores erfaring, at resultatet af vores undersøgelser er et værdifuldt redskab for virksomheden til at fastholde/forbedre performance overfor kunderne. Kunder er typisk ikke så loyale, som de var tidligere, og det er langt nemmere at forbedre performance overfor eksisterende kunder end at få nye kunder.

Investeringen i en kundeundersøgelse betaler sig ALTID.

Projektledelse

Simonsen Co er typisk projektleder på de marketing- og kommunikationsprojekter, der igangsættes. Det betyder, at kunden oplever en kæmpe forbedring i forhold til fremdrift på projekterne. Fastlagte tidsplaner overholdes og projekter, der har ligget i skuffen, bliver nu gennemført. Vi oplever et stort behov for projektledelse for at få projekterne gennemført og derfor, er det et af vores specialer.

Workshops og messer

Simonsen Co har stor erfaring med både workshops og messer.
Vi faciliterer workshops herunder forberedelse, gennemførelse, opfølgning og konklusion.
Når virksomheden skal på messe, er det vigtigt at have en erfaren tovholder til at planlægge, gennemføre og følge op på messen. I mange tilfælde varetager Simonsen Co alt fra fastlæggelse af budskaber, udvikling af film, reklameartikler, roll ups, bannere mv. og i andre tilfælde yder vi blot sparring inden messen. Messen er typisk dyr at deltage på, og derfor er det vigtigt at få så meget ud af messen som muligt. Helle Simonsen har været ansvarlig for store messer igennem en lang årrække før etableringen af Simonsen Co og har derfor stor erfaring med, hvad der skal til for at få succes på en messe.

Nogle af de ting, der skal overvejes inden en messe er:

 • Hvilken målgruppe eller målgrupper skal tilgodeses?
 • Hvilke nyheder skal præsenteres?
 • Hvilke salgsmaterialer har vi?
 • Hvilke kunder skal inviteres?
 • Hvilke interessenter skal inviteres?
 • Hvilke folk skal stå på messen, og skal der bestilles messetøj?
 • Hvilke historier, kan komme i messeavisen?

Kontakt Helle på 20657240 og lad hende hjælpe dig med den næste messe.

Speciale byggebranchen

Simonsen Co er specialist i markedsføring og kommunikation til byggebranchen. Med 18 års erfaring indenfor BtB og BtC markedsføring/kommunikation til byggebranchen kender vi i detaljer:

 • De enkelte målgrupper
 • Byggeriets parter og hvordan der arbejdes inden for totalentrepriser, hovedentrepriser og fagentrepriser
 • En lang række produkter og løsninger
 • En lang række virksomheder
 • De vigtigste forudsætninger for succes

Vi er derfor et rigtigt godt bud på en samarbejdspartner, hvis virksomheden agerer inden for byggeri eller anlægsarbejder.