Raundahl & Moesby totalentreprenør på byomdannelsesprojekt

Raundahl & Moesby A/S skal i samarbejde med Koncenton A/S opføre en karré med 184 lejligheder + erhverv som del af et byomdannelsesprojekt i Hersted Industripark. Beliggenheden i Storkøbenhavn er attraktiv og et af de områder, Raundahl & Moesby opfører mange byggerier i.

Byggeriet er på 13.816 m² bolig + erhverv samt p-kælder og Raundahl & Moesby har deltaget i udviklingen af projektet og lavet lokalplanen.

Flere projekter i området

Raundahl & Moesby har tidligere været totalentreprenør på byomdannelsesprojekter, bl.a. i Kirkebjerg, Brøndby og udtaler: ”Vi er glade for at deltage i endnu et byomdannelsesprojekt. Det er spændende at udvikle nye boligområder, og vi arbejder ud over dette projekt med 5-6 andre beliggenheder i området.

Både beliggenheden i Storkøbenhavn og byudvikling er attraktiv for os” udtaler projektudviklingsdirektør i Raundahl & Moesby, Morten Jensen.

Springende etageantal

En eksisterende erhvervsbygning nedbrydes for at skabe plads til byggeriet, som opføres som en firelænget karré i springende etageantal fra 4 til 7 etager. Facaden udføres med røde mursten og fladt tag og gårdrummet anlægges grønt med lejeaktiviteter for børn. Lejlighederne er i varierende størrelser og henvender sig til en hurtigt voksende lejermasse. Byggeriet igangsættes i foråret 2023, og samarbejdet med Albertslund Kommune omkring lokalplanen har været godt.

Raundahl & Moesby A/S

Raundahl & Moesby udfører værdiskabende totalentrepriser i byggebranchen, og er blandt Danmarks største. Vi er specialister i bolig- og erhvervsbyggerier og dækker hele landet. Vi har en helhedsorienteret tilgang til byggerierne med fokus på værdiskabelse for kunden og for de fremtidige brugere. Den mangeårige viden om byggeøkonomi og brugertilfredshed samt et klimaregnskab over alle opførte byggerier sikrer dette. Et af Raundahl & Moesbys pejlemærker er at aflevere byggerier, hvor alle fejl og mangler er udbedret inden bygherren overtager nøglerne.

Læs mere her: https://dansk-byudvikling.dk/raundahl-moesby-skal-bygge-184-lejligheder-i-hersted-industripark/