Massive trafiksikkerhedsløsninger til Bering-Beder vejen

DAV NORDIC leverer på 3. år til den nye omfartsvej syd om Aarhus, Bering-Beder vejen. En af de mere særlige leverancer, der leveres nu, er en specialudviklet autoværns- og støjskærmsløsning, som skal opfange hjulstøj på dele af strækningen. Løsningen leveres i underentreprise til M. J. Eriksson A/S.

Bering-Beder vejen er en ny 12 km lang omfartsvej, der sammen med den Jyske motorvej og Djurslandmotorvejen skal danne Ring 3 syd om Aarhus. Vejen spiller en central rolle i at sikre en bedre fremkommelighed i den sydlige del af Aarhus og er en af Aarhus Kommunes største anlægsprojekter.

Specialist i trafiksikkerhedsløsninger

DAV NORDIC leverer trafiksikkerhed i hele Danmark, og Bering-Beder vejen er et af de store vejprojekter, som der leveres rigtig mange løsninger til. På 700 m af strækningen, fordelt på 2 etaper leverer DAV NORDIC nu en specialudviklet løsning, hvor autoværn og en 1 m høj støjskærm placeres med kun 10 cm afstand. Formålet med løsningen er at opfange hjulstøj. Den specialudviklede løsning er et alternativ til den foreskrevne løsning med et sammenbygget autoværns- og støjskærmssystem. DAV NORDIC optimerer altid sine løsninger til fordel for kunderne, hvis der er en mulighed for det.

5,5 km paddehegn

DAV NORDIC leverer ligeledes 5,5 km paddehegn til de mange faunapassager, som skal sikre at frøer og padder kommer sikkert over vejen. Paddehegnet er udført i aluminium og er ligeledes en specialløsning. Løsningen er udviklet i samarbejde med Vejdirektoratet og PcP og er valgt, fordi den vejer langt mindre end den gængse løsning i stål, og fordi den holder dobbelt så lang tid.

200 specialdesignede master

DAV NORDIC har tidligere leveret 200 specialdesignede master, 3 km autoværn, broautoværn til 13 broer, banerækværk, personrækværk, 375 støjabsorberende kassetter, 20 endeterminaler og en støjskærm til en favnabro over Giber Ringvej. De sidste leverancer til projektet leveres i efteråret 2023.

DAV NORDIC markedsleder

​DAV NORDIC er markedsleder indenfor trafiksikkerhed, master og støjreducerende løsninger og har mere end 90 års erfaring med infrastrukturprojekter i Danmark og Sverige. Virksomheden leverer og monterer derudover kvalitets stålløsninger til anlægsbranchen. DAV NORDIC har fokus på at skabe størst mulig værdi for kunden og fundamentet er troværdighed, grundighed og kvalitet. Virksomheden er 100% danskejet af Troldhøj Holding A/S og indgår sammen med 8 andre danske selskaber i Troldhøj koncernen.