Raundahl & Moesby fortsætter vækstrejsen

Raundahl & Moesby afslutter sit 9. regnskab med en omsætningsstigning på 29% til 1.254 mio. kr. og et resultat før skat, som stiger med 36% til 101 mio. kr. Selskabet har tidligere modtaget 2 Gazellerpriser og ved seneste kåring var Raundahl & Moesby Øst A/S den 6. mest vækstende virksomhed i Danmark. I 2022 fortsætter vækstrejsen, og den landsdækkende totalentreprenør glædes over resultatet.

”Der er mange grunde til det gode resultat – en stor tillid fra vores kunder, et stærkt og engageret medarbejderteam, der har ydet en ekstraordinær god indsats og et konstant fokus på optimering af vores viden og processer. Vi har i 2021 etableret en Teknik & Design enhed, så vi kan sætte ekstra kræfter ind i projekteringsprocessen og dermed skabe værdi for vores kunder. Vi ønsker at tage ansvar for byggerierne helt fra starten og kan med vores team tilbyde kvalificeret rådgivning til både ejendomsbesiddere og bygherrer.”

”Vi har år for år skabt solide resultater, men haft en konservativ udbyttepolitik. Det har bla. betydet, at vi i 2021 har kunnet indgå aftale om egenfinansiering af byggerier under opførelse. Den finansielle robusthed vi har opnået, har i 2021 givet os styrke til at finansiere byggerier under opførelse og giver dermed adgang til opgaver, vi ikke har haft før” udtaler CEO, Carsten Raundahl fra Raundahl & Moesby.

Bæredygtighedstiltag ud over det sædvanlige

Raundahl & Moesby har valgt at investere massivt i viden om bæredygtighed. ”Vi ønsker at være en seriøs samarbejdspartner og rådgiver for vores kunder inden for bæredygtighed. Derfor har vi i 2021 taget nogle markante tiltag. Vi har fået udfærdiget et klimaregnskab, så vi nøjagtigt ved, hvor meget Co2 vores byggerier udleder helt fra råstofudvinding over selve byggeriet til ejendommens fulde levetid. Det giver os en detaljeret viden om de største klimagevinster og -syndere”, siger Carsten Raundahl og fortsætter;

”Vi har desuden i det forgangne år etableret et samarbejde om biodiversitet med Aarhus Universitet, og ansat en forsker med speciale inden for området. Hun hjælper os med at finde løsninger, der understøtter biodiversiteten i vores projekter, og vi har allerede gjort os de første erfaringer inden for området. Som det jo ofte viser sig, kan biodiversitet, æstetisk og anlægsøkonomisk sagtens gå op i en højere enhed, blot man griber emnet rigtigt an fra starten.”, slutter Carsten Raundahl.

Markante byggerier i 2021

I 2021 har Raundahl & Moesby påbegyndt nogle markante byggerier, som også har bidraget til det gode resultat. Der opføres et 19.000 m2 stort erhvervsbyggeri på Europaplads i Aarhus, et nyt firmadomicil for Danish Crown i Randers på 13.200 m2 og et boligprojekt for Balder Danmark i Espergærde på 31.930 m2, som har fået navnet ”Triumph byen.” Alle byggerierne skal DGNB Guld-certificeres og Danish Crown firmadomicilet skal ligeledes DGNB Hjerte-certificeres. Certificeringerne falder i tråd med Raundahl & Moesbys store satsning på viden om bæredygtighed.

Raundahl & Moesby A/S

Raundahl & Moesby har siden 2013 udført værdiskabende totalentrepriser i byggebranchen. Vi er specialister i bolig- og erhvervsbyggerier og dækker hele landet. Vi har en helhedsorienteret tilgang til byggerierne med fokus på værdiskabelse for kunden og for de fremtidige brugere. Den mangeårige viden om byggeøkonomi og brugertilfredshed samt et klimaregnskab over alle opførte byggerier sikrer dette. Et af Raundahl & Moesbys pejlemærker er at aflevere byggerier, hvor alle fejl og mangler er udbedret inden bygherren overtager nøglerne.

Kontakt

Raundahl & Moesby A/S, CEO Carsten Raundahl
Tlf.: 2010 6463
Mail: cr@raundahl-moesby.dk

Foto

  • CEO, Carsten Raundahl sammen med en række medarbejdere fra byggeriet på Europaplads i Aarhus
  • Visualisering Europaplads
  • Visualisering atrium, Danish Crown
  • Visualisering boliger, Espergærde

Læs mere her