JFP vinder det 10. plejehjemsbyggeri

 JFP a/s skal varetage storentreprise på plejecentret Kong Gauers Gård i Børkop. Entreprisen omhandler både plejecentret og daginstitution, som opføres på samme grund. Byggeriet bliver det første af sin art i Danmark, og der er valgt denne model for at skabe fællesskaber på tværs af generationer samt for at sikre en bæredygtig fremtid.

Grunden på 78.000 m2 ligger i Børkop ved Vejle. Plejecentret kommer til at bestå af selvstændige boenheder, som ligner små gårde og derfor passer godt ind i det landlige miljø. I tæt tilknytning til plejecentret placeres daginstitutionen med plads til børnehave- og vuggestuebørn, og som institutionens hjerte placeres et fællesareal med aktiviteter for både børn og ældre.

Bæredygtighed en vigtig del af byggeriet

Vejle Kommune og Sweco Architechs har haft stor fokus på bæredygtighed i udvikling af projektet. Dels ift. FN’s Verdensmål 11 om “Bæredygtige byer og lokalsamfund” og dels ift. klimamål 13 om “klimaindsats”.

Der skal bl.a. etableres regnvandsopsamling, biodiversitet, ligesom der er valgt langtidsholdbare byggematerialer med lav vedligeholdelsesgrad.

Kong Gauers Gård

JFP skal varetage råhusentreprisen, som omfatter jordarbejder, betonarbejder, kloakarbejder, elementarbejder, vægge og dæk, stålarbejder og murerarbejde, og entreprisen bliver JFP’s 10. plejehjemsbyggeri. JFP har i de senere år satset hårdt på plejehjemsbyggerier og har udviklet en specialistrolle på området.

Byggeriet indeholder 79 plejeboliger med servicefaciliteter og lægeklinik. Derudover en daginstitution til 120 børn. Byggeriet skal stå klar i marts 2022 og ud over JFP og Sweco Architechs er Sweco ingeniør på projektet.

JFP a/s

JFP a/s udfører total- og hovedentrepriser på sundhedsområdet, boligområdet, uddannelsesområdet samt på erhverv & industri. JFP har været en stærk spiller på markedet i knap 50 år og er kendetegnet ved ordentlighed, grundighed og kvalitet. Virksomheden har fokus på at bygge til mennesker og går ikke på kompromis med kvaliteten. JFP stræber efter at være byggeriets bedste arbejdsplads og er ISO certificeret i arbejdsmiljø. Virksomheden har en af Danmarks mindste ulykkesprocenter og en kronesmiley.

 

https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/b8bcafa7-b7ff-41d7-9ad0-665be2588c54/